EWIGE LEWE

EWIGE LEWE. In die Nuwe Testament* kom ’n aantal kernsake oor die ewige lewe na vore. 1. As inklusiewe heilsgawe van God, staan dit met Jesus Christus* in onlosmaaklike verband. Hy ís dit (Joh 11:25), Hy géé dit (Joh 10:28), wie in Hóm glo, ontvang dit (Joh 3:36). 2. “Ewig” behoort tot die sfeer van God. Ons moet dus aan ’n totaal andersoortige lewe dink eerder as aan “lewe-sonder-einde”. Vanweë ons geloofsverbondenheid met Christus kan dit waarskynlik die beste omskryf word as sy opstandingslewe (na aanleiding van Joh 11:25; Rom 6:11; Ef 2:5-6). 3. Deur geloof* in Hom het ons nóú reeds daaraan deel (Kol 2:12-13; 1 Joh 5:11-13). 4. Nogtans beërf ons dit in volle maat en heerlikheid eers met sy wederkoms* (Matt 25:31, 46).

Oor hierdie groot toekoms praat die Bybel* in apokaliptiese* taal (beeldspraak en simboliek). Bepaalde fasette – wat ont­spoorde fantasieë korrigeer! – tree duidelik aan die lig. 1. Die ewige lewe word op die nuwe (vernieude) aarde geleef (Op 21:1–22:5). 2. Die verbondsgemeenskap (Kyk by: Verbond) met God word dan volmaakte werklikheid, inniger en heerliker as wat hier ooit moontlik is (Op 21:3 – die verbondsformule – en 4-7). 3. Die voorstelling van ’n “salige niksdoen” is ’n misverstand; inteendeel, “… sy diensknegte sal Hom dien” (Op 22:3). Ook arbeid en diens is dan nuut, vry van die moeite wat sedert Eden* daaraan kleef (Gen 3:16-19). 4. Die manier waarop die beeldspraak van Openbaring na Gen 2 teruggryp (paradys*, boom* van die lewe, ens), dui op die herstel van die oorspronklike toestand, maar is tegelyk veel méér; die “plus” van verhéérli­king kom by – vir mens én skepping (vgl Rom 8:18-21; Op 21:23). 5. Die heerlikheid waarvan hier sprake is, gaan te ver bo menslike begripsvermoë uit om nader uitgelê of ingevul te word. Dit wek alleen maar ons hunkering na God se allerlaaste verrassing. Voorlopig is dit genoeg om te weet dat ons soos Hy sal wees (1 Joh 3:2).

Vir verdere lees: H Berkhof 1973. Chris­telijk geloof. Nijkerk: Callenbach. EE Ellis 1975. “Life” in JD Douglas (red), The New Bible Dictionary. Londen: IVP. A König 1980. Jesus die Laaste. Pretoria: NGKB.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar