ETIEK, PROFESSIONELE

ETIEK, PROFESSIONELE is die wetenskaplike dissipline waarin krities besin word oor die waardes* en norme* wat spesifiek vir professies geld. In die omgangstaal dui dit egter ook op die etiese kode wat binne ’n bepaalde professie geld. In elke professie speel ’n bepaalde etiese kode ’n belangrike rol. Professionele persone beskik oor gespesialiseerde kennis en vaardighede wat hulle in ’n gesagsposisie teenoor kliënte of pasiënte plaas en ’n hoë mate van vertroue vra. Boonop laat die staat* die beheer oor die gehalte en morele integriteit van die werk van die lede van professies grotendeels aan professionele rade oor. Die manier waarop ’n professionele raad dié beheer uitoefen, is deur ’n etiese kode op te stel waaraan die lede van die professie moet voldoen. So ’n kode spel administratiewe vereistes vir lidmaatskap uit, en ook funksionele en morele maatstawwe waaraan lede in die uitoefening van hulle professie moet voldoen. Professionele etiek as ’n wetenskaplike dissipline het saam met sake-etiek* oor die afgelope aantal dekades ’n steeds belangriker plek in universiteitsop­leiding verkry. Dit hang saam met ’n toe­nemende besef van die onontbeerlike rol van moraliteit*, maar ook van die groter wordende probleem wat professionele persone ondervind om hoë morele standaarde te handhaaf.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar