ELKANA

ELKANA beteken “God het geskep”. Twee persone het hierdie naam gehad.

  1. ‑Elkana was die tweede seun van Korag* (Eks 6:23). Elkana was ’n Leviet*, hoewel dit nie duidelik is of hy ooit enige amptelike Levitiese take verrig het nie.
  2. ‑’n Ander Elkana was die profeet Samuel* se pa (1 Kron 6:27, 34). Hy het ’n hoë posisie in die samelewing gehad en was ’n ryk man.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar