ELI

ELI. Die verhaal van Eli, ’n priester* by Silo* en ’n rigter*/leier in Israel*, word in 1 Sam 1–4 vertel. Hy is veral bekend vir die rol wat hy in Samuel* se lewe gespeel het. Aan­vanklik het Eli gedink dat Hanna* dronk was toe sy vir ’n seun gebid het (1 Sam 1:13), maar hy was verkeerd en later sou Samuel in die tempel by Eli grootword om hom uiteindelik op te volg.

Die seuns van Eli, Hofni* en Pinehas*, was goddeloos en het hulle klaarblyklik nie aan hulle pa gesteur nie. Eli sterf as hy agteroor val wanneer hy van hulle dood hoor (1 Sam 4:18).

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar