EKSTASE

EKSTASE is ’n verrukking van sinne waartydens iemand die normale staat van bewussyn transendeer. Paulus* se wegruk­king na die derde hemel (2 Kor 12) en die Pinkstergebeure (Hand 2) dien as voorbeelde. Ekstatiese verskynsels word met die ontvangs van profesieë* verbind (1 Sam 19:20-24), maar steeds met soberheid (1 Kon 18:26-29; 2 Kor 12:6). Die ekstase word daarom telkens deur Woordverkondiging* begelei (Hand 2). Dit moet onderskei word van onkontroleerbare, irrasionele besetenheid wat in antieke godsdienste voorgekom het, waar iemand oorgeneem word deur bonatuurlike kragte, in ’n koma verval met simptome soos rukkings, oopgesperde oë, skuim om die mondhoeke en wilde ge­dans.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar