EERSTE AFGESTUDEERDES (TEOLOGIESE SEMINARIUM/KWEEKSKOOL, STELLENBOSCH

EERSTE AFGESTUDEERDES (TEOLOGIESE SEMINARIUM/KWEEKSKOOL, STELLENBOSCH). Die ope­ning van ’n eie teologiese opleidingsinrig­ting vir die NG Kerk* is op Stellenbosch in die vooruitsig gestel, met as eerste professore J Murray* en NJ Hofmeyr*. Wie sou die eerste kwekelinge wees? Aanvanklik kon geen geskikte kandidate vir teologiese opleiding gekry word nie, en daarom sou die professore belangstellendes voorberei vir die admissie- eksamen (= toelatingseksamen om teologie* aan die Teologiese Seminarium te studeer). Ses “jong Afrika­ners” het opgedaag: Edmund Zacharias Johan­nes de Beer, ’n Queenstownse boer­seun, daarna Charles Smith Morgan, ’n pre­di­kantseun uit Kaapstad, en toe Willem Petrus Rousseau, ’n Richmonder; ook Egbert du Toit, ’n Stellenbosser, en Johan­nes Jacobus Groenewald en William Robertson, twee Swellendammers – laasgenoemde ook ’n predikantseun. Hulle is so fluks voorberei dat die uitslag van die admissie-eksamen spoedig aangekondig is in De Kerkbode* van 22 Oktober 1859. Die volgende persone is toegelaat: “de Heeren Edmund Zacharias de Beer, William Ro­bert­son, Charles Smith Morgan en Willem Petrus Rousseau.” In dieselfde uitgawe van De Kerkbode word berig: “Hiermede wordt bekend gemaakt, dat de plegtige opening van het Theologisch Seminarium te Stellen­bosch, plaatsvinden zal op Dinsdag, den 1sten November, ’s morgens ten 10 ure.”

By die opening rig dr Philip Faure*, die president-kurator, hom tot die eerste vier kandidate met die volgende woorde: “Brave Jongelingen! Studente in de Godgeleerd­heid, Kweekelingen dezer Inrigting!” Hulle sou nie teleurstel nie, want al vier het hulle predikantsloopbane suksesvol begin en afgesluit. De Beer het in die NG Kerke van Kaapland, Natal en Transvaal gedien en ook die moedergemeente Kaapstad het hom beroep. Rous­seau, wat met sy toelating tot die inrigting maar 16 jaar oud was, het vier gemeentes bedien. Robertson het ook in vier gemeen­tes gedien en was die skrywer van die eerste kinderpreke in Afrikaans* getiteld Eenvoudige Leerreden. Morgan het die moderator* van die Vrystaatse sinode* ge­word en die eerste predikant van die NG Kerk wat die melaatses op Robbeneiland* bedien het. (Kyk ook by: Kweekskool/Seminarium/Fakulteit, Teologiese, Stellenbosch.)

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar