EBEN-HAESER

EBEN-HAESER. Samuel* het hier ’n mo­nu­ment opgerig in dankbare herinnering aan die hulp van God wat sy gebed verhoor het in ’n geveg teen die Filistyne* (1 Sam 4:1; 5:1; 7:5-12). Die naam Eben-Haeser beteken “klip/steen van hulp”. Dit is dieself­de plek waar Israel* vantevore verslaan en die ark*2 geneem is. Die posisie van Eben-Hae­ser word aangedui as ’n plek tussen Mis­pa* en Sen.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar