DU TOIT, PIETER (PIET)

DU TOIT, PIETER (PIET) (sr) (1892–1980) is op Philipstown gebore waar sy pa NG predikant was. Hy was ’n kranige sportman wat reeds as student ’n sterk leiersrol vervul het. Hy word in 1918 op Ermelo as hulpprediker bevestig. Ná sy bevestiging op Lichtenburg kom hy in aanraking met die probleme en armoede van die delwerye. In 1931 word hy armsorgse­kretaris van die Transvaalse NG Kerk*. As sekretaris van die Armsorgraad van die gefedereerde NG Kerke neem hy in 1934 die inisiatief vir die hou van die eerste volks­kongres oor die armblankevraagstuk in Kimberley. Hy tree op as sekretaris van die kongres en van die voortsettingskomitee. Een van die uitvloei­sels was die stigting van ’n afdeling Volks­welsyn binne die Departe­ment Arbeid, waarvan hy die eerste kommissaris was. In 1938 keer hy terug tot die bediening as predikant van Kaapstad met die Seepunt­wyk as sy werkkring. Van 1943 af tot met sy aftrede in 1970 was hy die armsorgsekretaris van die Kaapse NG Kerk. Du Toit het ’n groot aandeel aan die stig­ting van Christe­lik-maatskaplike rade (CMR’e)*, die oplei­ding van maatskaplike werkers en die totstandkoming van die Goeie Hoop-Behui­sings­maatskappy gehad. Kort voor sy uittrede het hy ’n eredoktorsgraad van die Uni­ver­siteit van Port Eliza­beth ontvang. Sy vrou, Hanna, het ’n baanbrekersrol in die NG Kerk se Vrouediens gespeel en haar beywer vir ’n sinvolle plek vir die vrou in die kerk in die tyd vóórdat vroue toegelaat is tot die besondere ampte.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar