DU PLOOY, ANDRIES LE ROUX (DRIES)

DU PLOOY, ANDRIES LE ROUX (DRIES) (1944–) was predikant van die Gereformeerde Kerk (GKSA) Durban en Alkantrant, Pretoria. Hy promoveer in die kerkreg* en dien sedert 1986 as hoogleraar aan die Noord­wes-universiteit (Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys – PU vir CHO) waar hy ekklesiologie* en dogmatologie (Kyk by: Dogmatiek) do­seer. Hy was rektor van die Teologiese Skool, Potchefstroom,  en de­kaan van die Fakulteit Teologie aan die Noordwes-universiteit. Hy was die medestigter van die Gereformeerde Kon­vent in Suid-Afrika, 1997. Tydens sy termyn as dekaan is etlike teologiese instellings deur die Fakulteit Teologie aan die PU vir CHO verbind: Baptist Bible College of KZN; Bible Institute of SA, Kalkbaai; Church Ministries Institute, Durbanville; Church Ministries Institute, Gauteng; College Ya Mojadi, Mareetsane; Dumisani Theological College, King Williams Town; George Whitfield Theological College, Muizenberg; John Wycliffe Theological College, Rand­burg; Mukhanyo Theological College, Kwam­hlanga. Du Plooy was ’n ekumeniese* rolspeler met die vestiging en uitbouing van netwerke met teologiese skole/universiteite te Calvin Seminary (Grand Rapids, VSA), Apeldoorn en Kampen (Nederland), Aix en Provence (Frankryk), Geelong University (Australië) en Vrije Universiteit* (Amsterdam).

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar