DRIEHOEK-OOREENKOMS

DRIEHOEK-OOREENKOMS. Op 9 Mei 1947 is ’n samewerkingsooreenkoms tussen drie kerkgenootskappe van Namibië (des­tyds Suidwes-Afrika) goedgekeur om die evangelie* aan Ovambo-sprekende kontrakwerkers in die suid-sentrale dele van die land te verkondig. (Kyk ook by: Ovambo’s en die Christelike geloof.)

Rynse sendelinge, wat die Kwanyama-ge­bied in 1916 moes verlaat, het reeds ’n be­diening aan die Ovambo-kontrakwerkers be­gin. Later het Finse sendelinge inge­skakel, met ondersteuning van plaaslike NG ge­meentes. In 1947 is hierdie samewer­king formeel beskryf in die Driehoek-ooreen­koms.

Die stelsel van kontrakarbeid het veroorsaak dat groot getalle Ovambo-mans uit die noorde op boereplase dwarsoor die suide en sentrale deel van die land gewerk het (1947-statistiek: 30 000) sonder dat hulle geestelik versorg is. Ds JT Potgieter van die NG Kerk* het hierdie situasie probeer reg­stel met die Driehoek-ooreenkoms, wat be­paal het wat die bydrae van die drie kerk­genootskappe sal wees: Die Finse Sending­kerk sou “evangeliste” oplei, die Rynse Sendingkerk sou hulle kerkgeboue (en lidmaatregisters) beskikbaar stel, terwyl die NG Kerk in Suidwes-Afrika die salarisse en reiskoste van die evangeliste sou betaal.

Die Driehoek-ooreenkoms was die eerste effektiewe ekumeniese* projek tussen kerke in Namibië. Dit het vir 22 jaar met groot sukses gefunksioneer. In 1969 het die NG Kerk 17 Lutherse* evangeliste en een jeugpastor finansieel ondersteun. Die motive­ring vir die beëindiging van die ooreen­koms in daardie jaar was die groeiende sendingprogram van die NG Kerk self (Kaokoland, met uitbreidings na die Kavango en Tsumkwe).

Vir verdere lees: GL Buys en SVV Nam­bala 2003. History of the Church in Namibia – An Introduction. Windhoek: Gamsberg-Macmillan. MM Nieuwoudt 1979. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika. DTh-Proefskrif, Univer­siteit van Stellenbosch. R Voipio 1972: Kontrak – soos die Ovambo dit sien. Oniipa: ELOK.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar