DONATISME

DONATISME (vernoem na Donatus*) is ’n sekte* wat in 312 nC in Noord-Afrika ont­staan het. Hulle siening was dat die geldig­heid of waarde van die sakramente* af­hank­lik is van die heiligheid van die pries­ter* wat dit bedien. Veral Augustinus* het hulle met wysheid en geduld teengestaan, en uiteindelik is hulle veroordeel en streng vervolg. Met name die Protestantse* kerke bely vandag dat die Woord* en Gees* van God nie gebonde is aan die karakter van die bedienaar nie. Die donatiste was egter ook ’n poging tot ’n sosiaal-kulturele afskeiding van die Katolieke Kerk* deur die hoofsaaklik Berber-groepering. Met die Islam*-inval in die 7de eeu het hulle verdwyn.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar