DINGEMANS, GIJSBERT DIRK JAN

DINGEMANS, GIJSBERT DIRK JAN (GIJS) (1933–), Nederlandse teoloog, stu­deer teologie in Utrecht (1949–1953). Hy promoveer in 1974 aan die Universiteit van Leiden onder Hendrikus Berkhof* met ’n proefskrif in die dogmatiek*. Tussen 1957 en 1967 bedien hy twee Hervormde gemeen­tes te Rinsumageest en Deventer. Hierna word hy “predikant voor vormingswerk” (1967–1972), verbonde aan die Vormings­centrum in Barchem. Van 1972 af is hy sekretaris van die raad vir die kategese van die Nederlandse Her­vorm­de Kerk. In hier­die selfde periode (1974–1980) tree hy op as dosent in kategetiek en gemeentebou aan die Hervormde Semi­na­­rium Hydepark, Drie­­bergen. Gedu­rende 1980–1993 is hy hoog­leraar in praktiese teo­logie* en kerk­reg* aan die Ryksuni­versi­teit van Gronin­gen. Hy publiseer oor die kategetiek (Kyk by: Kategese; Dingemans noem sy gewysigde benadering tot die kategetiek matetiek), die homiletiek* (preekkunde), die kerkreg en gemeentebou*. Die grondtema van sy teologie is die mondige gemeente*. Vanuit sy pneumato­logie* (leer oor die Heilige Gees*) word die gemeentelid as “begaafd” gesien. Sy praktiese teologie lê nadruk op die gemeente as ’n lerende ge­meente en hy verdiep hom in die probleme van geloofs­oordrag in ’n gesekulariseerde (Kyk by: Sekularisme) wêreld. In sy denke oor die kerkreg toon hy ’n voorkeur vir die kongregasionalisme* (na aanleiding van die mondige gemeente).

Vir verdere lees: M Bons-Storm en LA Hoedemaker (red) 1993. Omwegen door de woestijn: Reflecties over de theologie van prof dr GDJ Dingemans bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar. Kampen: Kok. GDJ Dingemans 1986. In de leerschool van het geloof: Mathetiek en vakdidaktiek voor ca­tec­hese en kerkelijk vormingswerk. Kam­­pen: Kok. GDJ Dinge­mans 1991. Als hoor­der onder de hoor­ders: Herme­neu­­­tische homil­etiek. Kam­pen: Kok. GDJ Dingemans 1996. Manieren van doen: Inleiding tot de studie van de praktische theologie. Kam­pen: Kok.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar