DIENSPLIGWEIERING

DIENSPLIGWEIERING verwys na die weiering om gehoor te gee aan die oproep tot militêre diensplig om gewetensredes. Dit kan wees dat die dienspligweieraar ’n pasifis* is en teen die gebruik van enige geweld is. Dit kan egter ook wees dat hy of sy oordeel dat die betrokke militêre stryd of oorlog* ’n onregverdige een is. Kerke wat ’n pasifistiese tradisie het, wys uiteraard alle deelname aan militêre geweld af. Die hoofstroomkerke het nog altyd gehandhaaf dat deelname aan ’n “regverdige oorlog” (en dan veral ’n verdedigende oorlog) moreel aanvaarbaar is. Hulle erken egter die indiwiduele Christen se reg tot diensweiering as hy of sy ’n bepaalde militêre stryd moreel* onregverdig vind.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar