DEURSIGTIGHEID

DEURSIGTIGHEID in ’n natuurwetenskaplike konteks beteken eenvoudig dat ’n voorwerp die eienskap het dat ’n mens daardeur kan sien. Hierdie betekenis is egter metafories oorgeneem in ander kontekste sodat dit byvoorbeeld in geesteswe­tenskaplike konteks aangewend word met die betekenis van openheid, kommunikasie en verantwoording. So is die term in die Suid-Afrikaanse politieke konteks opgeneem en sedert die demokratiese* bewinds­oorname deur die African National Con­gress (1994) het dit die klem gedra van openbare verantwoording en die bekam­ping van korrupsie. Ook in die media, regs­konteks en sakewêreld (byvoorbeeld openbare toeganklikheid van finansiële state, deelname in besluitnemingsprosesse, inlig­ting met betrekking tot befondsing) het hierdie term ingang gevind as aanduiding van die konkretisering van openheid en verantwoording in die openbaar.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar