DEMETRIUS

DEMETRIUS was ’n silwersmid in Efese*, en lid van ’n vakbond wat silwer beeldjies van die tempel* van Artemis*, beskerm­godin van Efese, gemaak het (Hand 19:23-40). Dit het vir hulle ’n groot, standhoudende inkomste besorg. Vakbonde was algemeen in die antieke tyd, veral in die stede (vgl Aleksander* die kopersmid, 2 Tim 4:14). Demetrius stook die vakbond en inwoners van Efese op teen Paulus*, omdat dié hulle inkomste sou bedreig. Die stad kom in oproer in die amfiteater, maar die stadsklerk wys op hulle onwettige optrede en dring aan op ’n amptelike klag teen Paulus, en slaag so daarin om die gemoedere te kalmeer.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar