DEMAS

DEMAS. Filem 24 noem Demas saam met drie ander medewerkers van Paulus*, en sy naam kom ook in Kol 4:14 voor. Demas en Paulus se weë het later geskei (2 Tim 4:10). Die apokriewe* geskrif, Handelinge van Paulus, beskryf Demas se dwaling as die verkondiging dat die opstanding reeds plaasgevind het. Alhoewel laasgenoemde dalk voortbou op 2 Tim 4:10, kon dit ook as onafhanklike tradisie ontwikkel het.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar