DEÏSME

DEÏSME leer dat God wel die Skepper is, maar nie die Onderhouer van die skepping* nie. Die kosmos het hiervolgens sy ontstaan aan God te danke, maar nie sy voortbe­staan nie. Die skepping is ’n wetmatige kou­saliteit, word deur homself onderhou en bestaan uit sy eie voort (deïstiese evolusie). God is teruggetrek in sy hemelwoning en het geen plek in die kosmos nie. God is dus die eerste Oorsaak van die skepping, maar is nie betrokke by die instandhouding daar­van nie.

Die Bybelse* skeppingsleer verskil hiermee. Die ganse kosmos is vir sy onderhou­ding van God afhanklik. Skrifgedeeltes soos Heb 1:3, Matt 6:26 en Ps 19 veronderstel al­mal God se voortgesette betrokkenheid by die skepping. Hiermee bely die Christen­dom creatio continua – God is nie net in die begin nie, maar vir ewig die Skepper.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar