DAG VAN DIE HERE

DAG VAN DIE HERE kom as begrip sowel in die Ou* as die Nuwe* Testament voor.

Ou Testament: Die frase “dag van die Here” (yôm YHWH) kom 15 keer in die Ou Testament voor waarvan 13 keer in die Boek van die Twaalf*. Daar is talle ander woorde en frases wat dieselfde betekenis oordra, onder andere “dag van die oordeel van die Here”, “op daardie dag” en “in daardie dae”. Die Ou Testament getuig die volgende oor die “dag van die Here”: dag van aanbidding (Hos 9:5; Sef 1:7); dag van oordeel, oorlog en verskrikking (Jes 13:6; Eseg 13:5; Amos 5:18-20); dag van vernieti­ging van Israel (Miga 2:4; Hab 3:16; Sef 1:9; Mal 4:1); dag van vernietiging van ander nasies (Ob 15); dag van kosmiese chaos (Joël 2:31); dag van vrede en voorspoed (Hos 2:18; Joël 3:18; Amos 9:13-15); dag waarop ’n nuwe Dawidiese koning of Messias* na vore sal tree (Amos 9:11; Hag 2:23; Sag 3:8-10); dag waarop die skepping hervorm sal word (Sag 14:6-7). Bogenoemde elemente dui daarop dat daar nie ’n eenvormige perspektief op die dag van die Here is nie. In die algemeen kan ons sê dat by die ouer profete dit beskryf word as ’n dag waarop God sy volk gaan straf; by die later profete is dit ’n dag waarop God sy volk gaan bevry en die vyande van sy volk gaan straf.

Nuwe Testament: Die Nuwe-Testamen­tiese skrywers het hierdie frase oorgeneem en ten opsigte van Jesus* se wederkoms* geïnterpreteer as ’n dag van hoop* en vreugde vir gelowiges. Die frase “dag van die Here” kom 6 keer in die Nuwe Testa­ment voor (Hand 2:20; 1 Tess 5:2; 2 Tess 2:2-3; 2 Pet 3:10; Op 1:10). Daar is ook ander frases met verwysing na hierdie dag soos onder andere “die dag wanneer Jesus Christus*/die Here* kom” (1 Kor 1:8; 3:13; 5:5; 2 Kor 1:14; 2 Tim 4:8) en die “groot dag van God” (Op 16:14). Hierdie dag word uitgebeeld as ’n dag van straf/oordeel óf ’n dag van seën; gevolglik is daar talle ooreenkomste met die Ou-Testa­mentiese konsep. Die dag is onverwags, “soos ’n dief in die nag”, maar word voorafgegaan deur bepaalde te­kens* wat deur Christene on­derskei behoort te word. Hemel* en aarde* sal deur vuur verteer word (2 Pet 3:10, 12). Hier­die vuur van oor­deel reinig die sonde*-deurdrenkte skepping, maar gelowiges wat verlossing deur Chris­tus verkry het en volhard in hulle geloofs­lewe, word gered (2 Tim 1:12; 4:8). Hulle hoop is op ’n nuwe he­mel en aarde (Op 21:1), hulle is in afwagting hiervan (1 Kor 16:22; 1 Tess 1:10; Op 22:20) en hoop dat dit nog in hulle leeftyd sal gebeur.

Die algemene Afrikaanse uitdrukking “dag van die He­re” as verwysing na die Sondag kom nie direk in die Nuwe Testa­ment voor nie. Op 1:10 is waarskynlik ’n verwysing hierna en Rom 14:6 verwys indirek hierna.

Vir verdere lees: JD Nogalski 1999. “The day(s) of YHWH in the Book of the Twelve” in: SBL Seminar Papers 38, 617-642. GA King 2000. “Day of the Lord” in: Eerdmans Dictionary of the Bible, 324-325.

DF O’Kennedy, GJ Steyn

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar