COOK, CALVIN WIGHT

COOK, CALVIN WIGHT (1927–) is ge­bore uit ’n toegewyde Presbiteriaanse* familie. Na ’n aantal jare in die kerklike bedie­ning, het hy dosent en hoogleraar in kerk­geskiedenis* aan die Rhodes-universiteit in Grahamstad geword. Cook was, naas sy positiewe betrokkenheid by die Pres­bite­riaanse Kerk* in Suid-Afrika, ook baie geïnteresseerd in samelewings­kwes­sies. Hy was ’n ywerige lid van die Kerkhisto­riese Werkge­meenskap van Suidelike Afri­ka, waar hy naas die bevordering van die kerkhistoriese wetenskap, belangrike brûe tussen Engels- en Afrikaanssprekende kerk­historici in Suid-Afrika help bou het. Sy grootste bydrae lê op die terrein van die kerkgeskiedenis van die Engelse kerke in Suid-Afrika.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar