CONE, JAMES HAL

CONE, JAMES HAL (1938–) is opgelei aan die Garrett Theological Seminary en North­western University, waar hy in 1965 gedoktoreer het met ’n proefskrif oor The Doctrine of Man in the Theology of Karl Barth. Hy is later benoem as professor aan die Union Theological Seminary in New York. Hy is sterk beïnvloed deur die bevry­dingsteologieë* van Suid-Amerika van die 1960’s en 1970’s, die beweging vir burgerregte deur Martin Luther King* jr, asook deur die Swart Mag-beweging van Stokely Carmichael en Mal­colm X.

Die tema van Cone se eerste boek, Black Theology and Black Po­wer (1969), is die iden­tifikasie van die bevrydingselemente in die swart mag met die Christelike evangelie*. In sy tweede boek, Black Theology of Liberation (1970), staan “bevryding” sentraal. Swart teologie* is ’n kontekstuele en bevrydingsteologie wat ’n teologiese re­flek­sie impliseer op die swart stryd vir ge­reg­tigheid* en vryheid en teen rassisme*. In sy later werk, God of the Oppressed (1975), fokus hy op die ervaring van swart Chris­tene op persoonlike en sosiale vlak, en in sy boek, For my People (1984), bied hy ’n sa­me­vatting van sy teologiese insigte. Hierin voer hy aan dat die kerk betrokke moet raak by die sosiale transformasie van die Amerikaanse samelewing. Die kerk* mag hom nie onttrek in ’n geestelike ghetto nie, maar moet sosiale vraagstukke soos onreg, rassisme*, seksisme, klassisme en materialisme* aanpak.

Vir verdere lees: JH Cone 1969. Black Theology and Black Power. New York: Seabury Press. JH Cone 2002. “Black Theo­logy” in: A Richardson en J Bowden (red): A New Dictionary of Christian Theology. London: SCM Press. GS Wilmore en JH Cone (red) 1979. Black Theology. A Documentary History, 1966–1979. Maryknoll: Orbis. T Witvliet 1984. De weg van de zwarte messias: De hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een theologie van bevrijding. Baarn: Ten Have.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar