COMBRINK, HANS JACOB BER­NARD

COMBRINK, HANS JACOB BER­NARD (1940–) behaal aan die Universiteit van Pretoria sy BA, BD en BA Honneurs (Grieks*) almal met lof. Hy verwerf sy doktorsgraad in 1969 aan die Vrije Universiteit* van Amsterdam met as proefskriftitel Die diens van Jesus. ’n Eksegetiese beskouing oor Markus 10:45. Hy was eers predikant* van die NG Gemeente Wonderboom (1968–1970), en daarna senior dosent in Bybelkunde aan die Randse Afrikaanse Universiteit (1970–1973) en senior lektor en later mede-professor aan die Universiteit van Pretoria (1974–1976). Hy verskuif  na die Universiteit van Stellenbosch waar hy in 1982 mede-professor en in 1988 volle professor en hoof van die departement Nuwe Testament* word. Hy was vir twee termyne dekaan van die Teologiese Fakulteit. Ná sy aftrede in 2001 dien hy as  voorsitter van die Nuwe-Testamentiese Navorsings­genoot­skap aan die Universiteit van Stellenbosch.

Combrink spesialiseer mettertyd veral op die Matteus-Evangelie* en die meto­diek van die Nuwe Testament*, en ontvang in 2004 die Pieter van Drimmelenmedalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir We­ten­skap en Kuns vir sy werk as Bybel­ver­taler. Hy is in 2004 aangewys as projekleier vir die volgende amptelike Afrikaanse By­bel­vertaling waarvan die eerste deel, Nuwe Testament en Psalms – ’n Direkte Vertaling, in 2014 verskyn het. Combrink is en was lid van talle uitgelese plaaslike en oorsese wetenskaplike instellings, onder andere van die Societas Novi Testamenti Studiorum. Op kerklike ge­bied het hy ’n belangrike bydrae gelewer, ook as lid van die Algemene Sinodale Kom­mis­sie van die NG Kerk*. In 1980 was hy een van die ondertekenaars van die Hervor­mingsdaggetuienis* wat krities was oor die destydse staatsbeleid van apartheid* en die NG Kerk se houding daarteenoor en groot aandag getrek het.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar