COCCEJUS, JOHANNES

COCCEJUS, JOHANNES (1603–1669) (eintlik was sy van Coch) was ’n prominente Duitse figuur in die 17de en 18de eeuse Protestantse* kerkgeskiedenis. Hy was ’n tyd­genoot van Gisbertus Voetius* en veral bekend vir sy eie benadering tot en inkleding van die gereformeerde* teo­lo­gie*. Hy het sy opleiding in Hamburg en Fra­neker gehad met Maccovius en Amesius* as leermeesters. Coccejus het later in Bremen, Franeker en Leiden gedoseer. Sy volgelinge sou uiteindelik bekend staan as die Coccejane. Hy was ’n Calvinis*, maar het tog duidelik standpunt ingeneem teen die Calvinistiese ortodoksie* van sy tyd. Hy het verder ook ’n spesifieke verbonds­teologie aangehang.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar