CLAUDIUS LISIAS

CLAUDIUS LISIAS was volgens Hand 23:26 die naam van die kommandant van die Romeinse (Kyk by: Romeinse Ryk) garnisoen in Jerusalem* wat Paulus* uit die hande van die oproerige skare in die tempel* gered het (Hand 21:27–22:30) en hom daarna voor die Sanhedrin* gestel het (Hand 23:1-11). Nadat ’n komplot om Paulus te vermoor, bekend geword het, stuur hy Paulus onder beskerming van berede soldate na Sesarea* (Hand 23:12-24), waar die Romeinse goewerneur Markus Antonius Feliks* (53–58? nC) sy ampsetel gehad het.

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar