CHRISTELIKE INSTITUUT

CHRISTELIKE INSTITUUT is in 1963 deur ds (later dr) Beyers Naudé*, indertyd predikant* van die NG gemeente* Aasvoël­kop en moderator* van die Suid-Transvaalse sino­de* van dié kerk, gestig. Die doel was om, in opvolging van die Cottesloe-beraad*, die beleid van apartheid*, wat in 1960 tot die Sharpeville-bloedbad aanleiding gegee het, te bestry, en om swart kerke te ondersteun. Toe Naudé voor die keuse gestel is om te kies tussen die NG Kerk* en sy direkteurskap van die Christelike Instituut, het hy as predikant van die NG Kerk bedank en by die Christelike Instituut aangebly.

Die maandblad van die Christelike Instituut, Pro Veritate*, het, veral aan die begin, indringende en meermale teologies-verantwoorde artikels geplaas. Mettertyd het dit sterk sosiaal-kritiese artikels begin publiseer en die gewelddadige bevry­dingstryd van onder meer die African National Congress genuanseerd ge­steun. Die Christelike Instituut is in 1977 deur die destydse regering as verbode orga­nisasie verklaar, ’n verbod wat in 1984 opgehef is. Mettertyd het dit, ook vanweë die drastiese verandering in die staatsbestel in Suid-Afrika, opgehou om te bestaan.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar