CHEWA EN DIE CHRISTELIKE GE­LOOF

CHEWA EN DIE CHRISTELIKE GE­LOOF. Die Chewa-volk woon verspreid in sentraal- en suidelike Malawi, die oostelike provinsie van Zambië en die Angonia-distrik van die Tete-provinsie in Mosambiek. Ongeveer 80% van die nagenoeg 12 miljoen Chewa-sprekendes woon in Malawi.

Die eerste aanraking van die Chewa met die evangelie* was die kortstondige vesti­ging van die Livingstonia-sending van die Vrye Kerk van Skotland langs die suid-oos­te­like oewer van die Malawi-meer in 1875. Onder dié groep sendelinge* was daar ook vier Xhosa-sprekende Suid-Afrikaners, produkte van Lovedale* in die Oos-Kaap.

Benewens die werk van die Kerk van Skotland (suide van Malawi), was dit sen­delinge van die NG Kerk* wat ’n deur­slag­gewende rol gespeel het in die vestiging van die Christelike geloof onder die Chewa. Die werk in Malawi (Kaapse sinode) begin in 1889, in Oos-Zambië (Vrystaatse sinode) in 1899 en in die Angonia-distrik van Mosambiek (deels Kaapse en deels Trans­vaalse sinode) in 1908. Eersgenoemde twee aksies sou deurlopend voortgaan tot vandag toe en uitloop op die vestiging van onderskeidelik die Nkhoma-sinode van die Kerk van Midde-Afrika, Presbiteriaans in Malawi en die Reformed Church in Zam­bia. Die werk in Mosambiek is ná 15 jaar deur die Portugese owerheid gesluit en vir 50 jaar is lidmate uit aangrensende ge­meentes* in Malawi en Zambië versorg. Die kerk het egter bly voortbestaan, en in 1973 kom die Igreja Reformada em Moçambique tot stand.

Die NG Kerk-sending het ’n holistiese be­na­dering gevolg. Evangelisasie* en kerkplan­ting* het die hoofklem ontvang, maar daarnaas is aandag gegee aan onderwys (met besondere klem op vroue en dogters) en geletterdheid, ook gespesialiseerde onderwys aan dowes en blindes. Mediese en ge­sond­heidsdienste en gemeenskapsontwikkeling met klem op landbou- en tegniese voorligting, vorm die ander twee bene van hierdie sendingbenadering. NG sendelinge, veral WH Murray, het ’n sleutelrol in Bybelvertaling* gespeel, en in 1922 het die volledige Bybel* in Chewa verskyn. Die Chewa kan vandag in hoofsaak as ’n ge­kers­tende volk beskou word.

Vir verdere lees: JM Cronje 1981. Aan God die dank. Geskiedenis van die sending van die Ned Geref Kerk. Deel 2. Pretoria: NGKB. CM Pauw 1980. Mission and Church in Malawi. The History of the Nkhoma Synod of the Church of Central Africa, Presby­terian. 1889–1962. Stellenbosch: Ongepu­bliseerde DTh-proefskrif.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar