CALLAWAY, HENRY

CALLAWAY, HENRY (1817–1890) word opgelei as geneesheer en verwerf ’n doktorsgraad in die medisyne. Hy bied homself egter aan as ’n geordende sendeling* en kom in 1854 in Natal aan, waar hy op verskeie sendingstasies werk. In 1870 publiseer hy The Religious System of the AmaZulu, en in 1873 word hy aangestel as biskop* van die Trans- en Ciskeigebied. Hy vestig hom op Umtata, waar hy die St John’s Teologiese Skool vir die opleiding van Anglikaanse* priesters stig. Hy vertaal die Gebedeboek, die Psalms* en ander Skrifgedeeltes in Zoeloe en maak ook voorstelle oor die Xhosa-ortografie. In 1886 keer hy terug na Engeland.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar