BYBELSKOLE

BYBELSKOLE. Die eerste en bekendste Bybel*skool was dié van Aleksandrië* in Egipte* wat tussen 200 en 400 nC gefunksioneer het. Ander Bybelskole is ook in daardie tyd by Sesarea, Antiogië, Edessa en Nisibis opgerig. Die belangrikste oogmerk van hierdie Bybelskole was om ’n teenvoeter te wees vir sommige filosowe en dwaalleraars wat die kerk* in daardie stadium aangeval het. Algaande was hierdie instellings ook betrokke by die onderrig van katkisante* en die opleiding van kate­gete* (Kyk by: Kategese).

Die eerste Bybelskool van die moderne tyd het aan die begin van die 19de eeu in Engeland ontstaan as ’n reaksie op die akademiese teologiese en liberale benade­rings by die universiteite. In Amerika is die eerste Bybelskool in 1882 gestig met die doel om gewone lidmate toe te rus om hulle roeping as gelowiges uit te leef. Daar­voor moes hulle kennis van die Woord opdoen en praktiese vaardighede leer om effektiewe getuies te wees. Die Christelike geloof moes deel van die lewe van elke dag word. Die klem het op gewone gelowiges geval. Die eerste Bybelskool in Suid-Afrika het eers vroeg in die 20ste eeu met sy werk begin.

Sedert die 1970’s was daar ’n oplewing in die ontstaan van Bybelskole in die meeste denominasies. Die meeste daarvan is aan spesifieke gemeentes gekoppel. Daar is weeklikse byeenkomste van ongeveer ’n uur en die grootste klem lê op ’n oorsig van die boodskap van die Bybel en ’n bestude­ring van die afsonderlike Bybelboeke. An­der temas kom ook soms ter sprake. Enkele gemeentes en instansies bied Bybelskole per korrespondensie aan.

Daar is ook Bybelskole wat deur denomi­nasies aangebied word en veral lekewerkers oplei. Die meeste van hulle soek akkreditasie by universiteite sodat hulle grade en diplomas kan aanbied.

Kyk ook by: Bybelkor/Bybel-Media.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar