BYBELSE NORME

BYBELSE NORME. Christene* heg be­son­dere waarde aan die Bybel*. Prote­stantse* Christene beroep hulle op die Bybel as die enigste maatstaf (sola scriptura-be­ginsel) vir hulle leer en lewe.

Die Bybel het vir die Christen seggenskap oor al die terreine van sy of haar lewe. Dit het normatiewe waarde en betekenis. Terselfdertyd aanvaar die meeste Christene dat Bybelse norme nie tydloos en direk op vandag se situasie oorgedra kan word nie. Die kloof tussen die Bybelse verlede en ons hede is te groot. Die Bybel spreek bv kwessies aan wat nie vir ons vrae is nie, terwyl ons met probleme worstel wat onbekend is aan die Bybel. Dink maar aan moeilike etiese kwessies waarmee ons vandag worstel, soos rassisme, seksisme en kloning. Wanneer ons dus normaalweg van Bybelse norme praat, bedoel ons norme wat gebaseer is op Bybelse waardes en wat in elke tyd weer nuut verwoord moet word. Die vorming van verantwoordelike Bybelse norme veronderstel dus ’n proses van interpretasie. Wanneer so ’n proses van interpretasie ontken word, word die Bybel op ’n biblisistiese* en fundamentalistiese* ma­nier hanteer. Dan word die menslike aspek en die kultuurmilieu waarin die Bybel tot stand gekom het, ontken en gewerk met letterlike interpretasies ongeag die Bybelse konteks en die huidige konteks.

Kyk ook by: Norme; Bybel; Bybel: Mondelinge oordrag en tebeoekstelling; Bybelvertalingmetodes; Heilige Skrif; Skrifbewys; Skrifgebruik in die etiek; Skrifgesag; Skrifuitleg; Teksuitleg; Teopneustie.

Vir verdere lees: JA Heyns 1976. Brug tussen God en die mens: Oor die Bybel. Pretoria: NGKB. JA Heyns 1982. Teologiese etiek: Deel 1. Pretoria: NGKB. N Koopman en R Vosloo 2002. Die ligtheid van die lig: Morele oriëntasie in ’n postmoderne tyd. Wellington: Lux Verbi.BM.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar