BYBELKOR / BYBEL-MEDIA

BYBELKOR / BYBEL-MEDIA. In 1969 het dr Johan van der Merwe*, rektor van die Hugenote Kollege* op Wellington, by die Kaapse sinode* van die NG Kerk* gepleit vir R10 000 om ’n Bybelkorrespondensiekursus aan die kollege in te stel. Die sinode het eers kopgegee nadat ds Jan Lange* óók ’n pleidooi gelewer het. In 1971 het dr Frits Gaum* die eerste direkteur geword van “die Bybelkorrespondensie- en skolingskursusse aan die Hugenote Kollege”, wat as Bybelkor bekend geword het. Die volgende jaar het die eerste kursus van Bybelkor, Só glo ek (oor die Twaalf Artikels*), met sowat 8 000 inskrywings, die lig gesien. Twaalf jaar later is “Bybelkor 1 miljoen” gevier toe die miljoenste kursusboek versprei is van ’n reeks kursusse wat toe reeds die dertigtal bereik het. Kursusse oor Bybelse, geloofs- en aktuele kerktemas is opgestel, verbind aan ’n toetsnasien- en pastorale antwoorddiens, en ’n ongekende hoogbloei is in die kerk se Bybelstudie- en toerustingswerk aan die hand van die kursusse beleef. Daar is ook ’n begin gemaak met kursusmateriaal vir swartmense – die eerste was Back to Africa with Joy oor Hand 8:26-40 – en ’n Bybelkor-kantoor is in Sri-Lanka gevestig.

In 1980 is Bybelkor omskep in ’n maatskappy sonder winsoogmerk, los van die Hugenote Kollege, en in 1986 het ds Hans Linde* die uitvoerende direkteur van Bybelkor geword. Mema*, wat DVD’s en CD’s in verskillende tale produseer om die evangelie* uit te dra en gelowiges toe te rus, het met Bybelkor saamgesmelt; die Huge­note Bybelinstituut, wat kursusse op na-ma­triek­vlak aanbied, is gestig; Nehe­mia-Bybelinstituut, wat afstandsopleiding aanbied vir kerkleiers met geen teologiese opleiding nie, het tot stand gekom; Goeie Nuus-media, wat na mense uitreik wat nie kan lees nie, het ingeskakel. Bybelkor as oor­hoofse naam is met Bybel-Media vervang, maar het nog as druknaam voortbestaan.

Die ideaal om al die NG Kerk se media-bedrywighede onder een dak tuis te bring, is in 2002 in ’n groot mate vervul toe die Tydskriftemaatskappy (Tm – uitgewer van Kerkbode*, LiG* en die Jaarboek van die NG Kerke), onder Bybel-Media se vleuels op Wellington tuisgebring is, en samewerkings­ooreenkomste met die Christelike Lek­tuur­fonds* en Jeugfokus aangegaan is. Die administrasie van die Andrew Murray­pryse* word ook deur Bybel-Media behartig. Dr Pieter Fourie* het in 2005 diens aanvaar as uitvoerende hoof van Bybel-Media, en ’n nuwe groeifase vir die kerk se media het daarmee aangebreek. Toe Fourie in 2016 afgetree het, kon Bybel-Media se talryke aktiwiteite in drie hoofgroepe verdeel word: publikasies, bedienings en hulpdienste. Onder publikasies kan onder meer kategeseprodukte, Kerkbode, LiG, Jaarboek en e-media tuisgebring word; onder bedienings die Hugenote- en Nehemia-Bybelinstitute en gevangenisbediening; onder hulpdienste fondswerwing en Bybel-Media Handel. In 2017 is Fourie as uitvoerende hoof opgevolg deur ds Leon Venter.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar