BYBEL

BYBEL. Die woord “Bybel” is afgelei uit die Griekse biblos, wat “boek” beteken. Die Bybel is die boek wat deur  Christene aanvaar word as hulle Heilige Skrif* en wat onder inspirasie van die Heilige Gees* tot stand gekom het. Groot dele van die Ou Testament* is baie eeue vóór die koms van Christus* geskryf, terwyl die laaste manu­skripte van die Nuwe Testament* teen ongeveer 110 nC voltooi is. Daar is genoeg getuienis dat die boeke van die Nuwe Testament spoedig deur die kerk* as deel van die Skrif gesien is. Paulus* verwys self in 1 Tim 5:18 na ’n sinsnede in die Evan­gelie volgens Lukas* as deel van die Skrif: “Die arbeider is geregtig op sy loon” (Luk 10:7). Dit was egter nie voor die einde van die vierde eeu dat die kerk tevrede was dat God alles geopenbaar het wat Hy op skrif wou laat bewaar het nie. In die kerk van die Ooste is die Bybelse kanon* gefinaliseer by die aanvaarding van die nege en dertigste Paasbrief van Atanasius (367 nC). Wat die kerk van die Weste betref, het die Sinode van Rome in 382 aanvaar dat die 27 Nuwe-Testamentiese boeke die Bybelse kanon voltooi het. Die kerk in Noord-Afrika het dit aanvaar by Hippo Regius (393) en Kartago (397).

Die merkwaardigste eienskap van die Heilige Skrif is die eenheidslyn wat al 66 boeke saambind. Alles in ag genome, het die Bybel maar één boodskap en lei dit die mens na één bestemming deur die genade van die Heilige Gees. Onder teoloë is daar dikwels groot verskil van mening oor die historiese datering van verskillende Bybelboeke. Daar is ook verskillende sienings oor die identiteit van die Bybelse skrywers. Dit is alles egter uiteindelik nie van deurslaggewende belang nie, omdat ons glo dat die Outeur agter die outeurs die Heilige Gees is en dat die boodskap van die Bybel vir alle tye bedoel is. Wie die mense was wat die skryfwerk gedoen het, en wanneer dit gebeur het, is van sekondêre belang.

Oor ons geloof in verband met die By­bel, sê Geloofsverklaring 2000*: “Ons glo –

  • dat ons deur die Bybel leer wie God is;
  • dat God vandag nog deur die Bybel met ons praat;
  • dat die Bybel onder leiding van die Heilige Gees deur mense geskryf is en dat die Heilige Gees die gelowiges as ge­meenskap kan lei om die Bybel in hulle tyd nuut te verstaan;
  • dat die Bybel die blye boodskap is van God se liefde vir mense;
  • dat die Bybel ook vertel van God se ver­oor­deling van die kwaad;
  • dat die onderskeie dele van die Bybel verskillend aangebied word – as ver­tel­lings oor die voorgeskiedenis, profesieë, gedigte, reisbeskrywings, verhale, briewe – en dat elke Skrifdeel aan die hand van sy besondere herkoms en aard en in die lig van die geheel verstaan en verklaar moet word.”
  • (Kyk ook by: Bybel: Mondelinge oordrag en teboekstelling; Bybelse norme; Bybelvertalingmetodes; Heilige Skrif; Skrifbeskouing; Skrifbewys; Skrifgebruike in die etiek; Skrifgesag; Skrifuitleg; Teksuitleg; Teopneustie.)

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar