BYBEL IN AFRIKAANS

BYBEL IN AFRIKAANS. Op 27 Augus­tus 1933 het Afrikaners* en Afrikaans­spre­kendes die eerste Bybel* in hulle taal landwyd feestelik in ontvangs geneem. Die sentrale Bybelfees het in Bloemfontein plaasgevind. Hierdie heuglike dag is voorafgegaan deur ’n ontwikkelingsgeskiedenis wat met die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners in 1875 begin het. Die eerste volledige Bybelboek wat in Afrikaans* vertaal is, is die Markus*-Evangelie (1878) deur C P Hoogenhout*. In hierdie tydperk verskyn verskeie vertalings deur SJ du Toit*: Matteus* (1895), Openbaring* (1898) en Psalms* (1907). In 1916 besluit die Vrystaatse sinode* van die NG Kerk* om, in samewer­king met ander gereformeerde* kerke, die Bybel in Afrikaans te laat vertaal. Sewentien jaar later, in 1933, publiseer die Bybelgenoot­skap* die eerste Afrikaanse Bybel met JD du Toit* (Gereformeerde Kerke in SA*), EE van Rooyen (NG Kerk), JD Kestell* (NG Kerk), HCM Fourie (Ned Herv Kerk van Afrika*) en BB Keet* (NG Kerk) as eindvertalers. ’n Hersiene uitgawe van hierdie Afrikaanse Bybel het in 1953 verskyn.

Verskeie faktore, bv die ont­wikkeling van Bybelwetenskap en Afri­kaans as taal, lei daartoe dat in 1969 besluit is om met ’n heeltemal nuwe vertaling van die Afrikaanse Bybel te begin. Ná die verskyning van verskeie proefgedeeltes, is die volledige Bybel op 2 Desember 1983 gepubliseer. In die eindredaksie van hierdie dinamies-ekwivalente vertaling het gedien JP Ober­holzer* (Ned Herv Kerk, ondervoorsitter), JL Helberg (Gereformeerde Kerke), PA Verhoef* (NG Kerk), AH van Zyl* (NG Kerk, sekretaris), EP Groenewald* (NG Kerk, voorsitter) en W Kempen (taaladviseur).

Die 1983-vertaling van die Afrikaanse Bybel het geskiedenis in die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf gemaak toe daar in die eerste jaar ná publikasie meer as ’n halfmiljoen eksemplare versprei is. Tot op datum (2015) is reeds heelwat meer as 3 miljoen Bybels in hierdie vertaling versprei.

Op versoek van die Afrikaanssprekende kerke en op aanbeveling van die kerklike komitee wat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in verband met die Afrikaanse Bybel adviseer, het die Bybelgenootskap in 2005 besluit dat ’n verdere amptelike vertaling in Afrikaans onderneem moet word. Daar is in 2006 met hierdie bronteks-georiënteerde vertaling, Die Bybel: ’n Direkte Vertaling (BDV), begin. HJB Combrink* is die projekleier. In Maart 2014 is ’n eerste voorsmaak van die BDV, ’n vertaling van die Nuwe Testament* en Psalms*, gepubliseer. Die verwagting is dat die hele projek voor 2020 voltooi sal wees.

Afgesien van die Bybelgenoorskap se vertalings, het daar sedert 1997 verskeie gewilde nie-amptelike Afrikaanse vertalings/parafrases by die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)* verskyn: Die Boodskap, Die Lewende Vertaling en Die Nuwe Lewende Vertaling.

(Kyk ook: Bybelvertalingmetodes.)

 

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar