BUYS, JAMESON DAWN (JAMES)

BUYS, JAMESON DAWN (JAMES) (1954–2008) matrikuleer aan die Riverlea-Hoër­skool in Johannesburg. In 1978 verwerf hy die Lisensiaat in Teologie aan die Univer­siteit Wes-Kaapland. Vanaf 1979 tot 1994 is hy op Calitzdorp predikant van die NG Sen­dingkerk* (NGSK) en later Vereni­gende Gere­formeerde Kerk* (VGK). Van 1994 af be­dien hy die VGK-gemeente Wyn­berg.

Buys het ’n belangrike rol gespeel in die kerkleiding van die NGSK en VGK, veral tydens die hereniging van die NG Kerk in Afrika* en die NGSK. Vanaf 1990 was hy on­der­skeidelik aktuarius* en assessor (ondervoorsitter) van die sinodes* van die NGSK. Ná die totstandko­ming van die VGK was hy die eerste aktua­rius, en van 1997 tot 2005 moderator*. Onder sy strategiese leiding is die algemene sinode van die VGK se samestelling en kom­mis­siewerksaamhede grondig herstruktureer. Buys het ’n aktiewe ekume­niese* betrok­kenheid gehad waardeur hy die VGK bygestaan het met die vestiging van kerklike vennootskappe met gerefor­meerde* kerke in Europa en die VSA op basis van die Belydenis van Belhar*. In onderhandelings met die NG Kerk* in verband met kerk­her­eniging was Buys traag om toegewings te maak en daar het nie in sy tyd van leierskap in die breë herenigingsproses ’n deurbraak gekom nie, maar op plaaslike vlak was daar tussen die VGK- en NGK-gemeentes van Wynberg goeie vordering – wat met sy skielike dood gestuit is. Buys is op 8 Maart 2008 aan selfdood oorlede.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar