BURGERLIKE VERBINTENIS

BURGERLIKE VERBINTENIS. In 2006 is die Civil Union Act in Suid-Afrika aanvaar waardeur persone van dieselfde geslag ’n wettige, lewenslange verbintenis kan aangaan. Hulle geniet in alle opsigte dieselfde wetlike voorregte as mense in ’n tradisionele heteroseksuele* verbintenis. Die verbintenis word beskryf as ’n burgerlike vennootskap en is ook beskikbaar vir persone van teenoorgestelde geslagte. Dit behels dieselfde regte, verantwoordelikhede en regsgevolge as ’n huwelik*.

Die partye in ’n burgerlike vennootskap moet ouer as 18 wees en mag nie reeds getroud wees of deel vorm van ’n siviele verbintenis nie. Die verbode grade van verwantskap geld ook, dit wil sê ’n persoon mag nie ’n burgerlike verbintenis aangaan met ’n direkte voorouer of afstammeling, ’n broer/suster, oom/tante, neef/ niggie ens nie.

Burgerlike verbintenisse word bevestig deur ’n gevolmagtigde huweliksbevestiger. Kerklike huweliksbevestigers kan wel met toestemming ’n burgerlike verbintenis inseën, maar is nie verplig daartoe nie. Die partye wat ’n burgerlike verbintenis aangaan, ontvang ’n registrasiesertifikaat as bewys. Hulle kan kies of hulle verbintenis as ’n huwelik of ’n burgerlike verbintenis bekend sal staan.

’n Verwysing na ’n huwelik in enige wet, ingesluit die gemenereg, word geag om ’n burgerlike vennootskap kragtens die Civil Union Act in te sluit. Enige verwysing na ’n man, vrou of huweliksmaat sluit ook ’n burgerlike vennoot in. Die reg ten opsigte van egskeiding* wat vir ’n huwelik geld, is net so van toepassing op ’n burgerlike verbintenis.

Die Civil Union Act is die resultaat van die georganiseerde protes van homoseksuele* mense teen die feit dat hulle deur vroeëre wetgewing uitgesluit was van huweliksluiting. Hulle het die uitsluiting as diskriminerend ervaar aangesien dit homoseksuele mense in ’n lewensverbintenis uitgesluit het van die wetlike beskerming wat huwelikswetgewing bied. Beswaarmakers in die kerk meen in die meeste gevalle dat ’n homoseksuele oriëntasie moontlik wel in orde is, maar dat homoseksuele uitlewing (soos in ’n burgerlike verbintenis tussen homoseksuele mense) onaanvaarbaar is. Ander kerkmense het ’n milder benadering – ons moet volgens hulle aanvaar dat die “huwelik” waaroor dit bv in Genesis 1 en 2 gaan, nie met ons huidige konsep van die huwelik ooreenstem nie en dat die afwysende tekste in die Bybel* oor dieselfdegeslag seks nie verwys na homoseksuele verhoudings in “liefde en trou” soos ons dit vandag ken nie. (Kyk ook: Homoseksualiteit; Homoseksuele huwelik/Burgerlike verbintenis.)

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar