BURGERLIKE PLIG

BURGERLIKE PLIG. Naas die verantwoordelikheid van die owerheid om die regte van sy burgers te beskerm, is daar ook die verantwoordelikheid van die burgers teenoor die belange en welsyn van die staat. In enger sin is burgerpligte bv die betaal van belastings, die deelname aan politieke strukture plaaslik en nasionaal (verkiesings, stemmings), die eerbiediging van die grondwet, gehoor­saam­heid aan alle (billike) wetgewing, diensplig (militêr en andersins), respek vir staatseiendom en gesagsdraers. Eties sluit burgerplig ook in dat elke burger in alle opsigte (ekonomies, kultureel, ens) die belange van die staat sal bevorder en beskerm.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar