BURGER, COENRAAD WILLEM (COENIE)

BURGER, COENRAAD WILLEM (COENIE) (1950–) was as teologiestudent aan die Universiteit van Stellenbosch nasionaal die voorsitter van die Christelike Studentevereniging*. Hy word in 1975 pre­dikant op Graaff-Rei­net en in 1979 studenteleraar op Stel­len­bosch. In 2001 word hy die voltydse direkteur van die Stellen­bosse Buro vir Voortgesette Teolo­giese Onderrig en Navorsing (Buvton – later bekend as Communitas). Hy was in 2000 be­soekende professor by die Bostonse universiteit in die VSA, en in 2005/2006 by Princeton. Burger het sy doktorsgraad in 1985 in die praktiese teologie behaal. Hy was mederedakteur en mede­skrywer van Woord teen die Lig, ’n reeks van 20 publikasies, elk met sowat 20 eksegetiese stu­dies en preekriglyne. In 1993 is die Andrew Murrayprys* aan hom toege­ken vir Die dinamika van ’n Christelike geloofsgemeenskap, en weer in 2017 saam met Andries Cilliers vir “Ontvang wat vir julle gegee is – Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef”. Burger is in 1999 ver­kies tot moderator* van die Sinode* van Wes-en-Suid-Kaap van die NG Kerk*, en in 2002 word hy moderator van die Algemene Sinode. Onder sy leiding aanvaar dié sinode ’n roepingsverklaring waarin die NG Kerk hom opnuut verbind tot God, tot same­werking met ander kerke, tot Afrika*, en in die besonder tot Suider-Afrika. Hy pak die pogings om kerkeenheid in die NG Kerkfamilie* te bereik, met hernude ywer aan. ’n Ander kwessie wat in Burger se dienstyd al hoe dringender die kerk se aandag gevra het, was dié van homoseksualiteit*. In 2007 tree hy uit as moderator van die Algemene Sinode en sit sy werk voort as predikant in sinodale diens vir voortgesette bedieningsontwikkeling en navorsing by Communitas, asook direkteur van Ekklesia op Stellenbosch. Hy het in 2015 geëmeriteer.

 

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar