BUITENDAG, JOHAN

BUITENDAG, JOHAN (1953–) het in 1977 predikant van die Nederduitsch Her­vormde Kerk van Afrika* (NHKA) geword en die gemeentes Voor­trekkerhoogte, Park­rand en Randburg be­dien voor­dat hy in 1989 hoof van die SAUK se televisie-gods­dienspro­gramme geword het. In sy tyd het die godsdiens­programme ’n belangrike plek in die uitsendings van die SAUK ingeneem. Buiten­dag behaal in hierdie tyd ook MCom (on­dernemingsbestuur) aan die Randse Afri­kaanse Universiteit. In 1994 word hy beroep na die Stellenbosse NHKA-gemeente – wat hy help om op ’n stewige finansiële basis te kom – en se­we jaar later word hy professor in dogmatiek* en Christelike etiek* aan die Univer­siteit van Pretoria. Hy word in 2003 adjunk­dekaan en in 2009 dekaan van die teologiese fakulteit. Buitendag behaal sy doktorsgraad in 1985 met ’n proefskrif oor Skepping en ekologie – ’n teologiese verstaan van die werklikheid. In 2004 word hy voorsitter van die Algemene Kerkvergade­ring van die NHKA. Onder sy leiding begin dié kerk met ’n proses van herbesinning oor sy identiteit en taak in Suid-Afrika. Buitendag se ruimer benadering het in 2007 ’n terugslag gekry toe die Algemene Kerkvergadering weer meer behoudende standpunte ingeneem het. Hy speel ’n belangrike rol in die NHKA se uiteindelike afskeid van apartheid*. Buitendag is ekumenies* ingestel en beywer hom op verskillende maniere vir goeie betrekkinge met ander kerke.

Johan Buitendag het in 2017 die HCM Fourie-erepenning van die NHKA ontvang “vir sy uitnemende diens as teoloog, predikant en voormalige voorsitter van die Algemene Kerkvergadering”. Sy teologie, is in die motiveringsoorkonde verklaar, word gekenmerk deur ‘n dinamiese werklikheidsverstaan. Hy het ‘n eie kenmerkende “teologie van die natuur” ontwikkel, en is ‘n dinamiese Christengelowige wat in konstante dialoog met die natuurwetenskap die werklikheid probeer verstaan. “Die grond van sy teologiese beklemtoning is ‘n eties-verantwoorde lewe in die teenwoordigheid van God. Sy ekoteologie het veral relevansie vir sy verstaan van tyd en ewigheid.” Daar is ook gewys op sy leierskap toe hy die NHKA “oor die Suid-Afrikaanse Rubicon gelei het en die Hervormde Kerk weer deel gemaak het van die wyer Hervormde kerkfamilie”. Buitendag het in sy dankwoord vir die toekenning daarop gewys dat dit vir hom ‘n teken is van die “humor van God” dat sy naam positief verbind word aan die naam van HCM Fourie*. “Dalk is dit juis tekenend van hoe ek die werklikheid verstaan: paradoksaal, voorlopig en, ja, verrassend.” Hy is ‘n medewerker van die eCKE.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar