BREYTENBACH, ANDRIES PETRUS BERNARDUS

BREYTENBACH, ANDRIES PETRUS BERNARDUS (1944–) word in 1969 as predikant van die Nederduitsch Hervor­m­de Kerk* van Afrika te Elandspoort (Pretoria) georden. In 1971 is hy as dosent in Semi­tiese Tale* aan die Universiteit van Pretoria aangestel en in 1974 as senior lektor in die Ou-Testamentiese* wetenskap. Hierna volg ’n professoraat in 1980 en hy tree af op 31 Maart 2004 as adjunk-dekaan van die Fakul­teit Teologie, steeds aan dieselfde instelling. Daarna word hy heeltyds konsultant vir die IsiNdebele-vertalingsprojek van die Bybel­ge­nootskap* van Suid-Afrika.

Sy proefskrif word in 1979 aanvaar met as titel Die verband tussen en die ontwikkeling in die profetiese uitsprake in die boek Hosea. Sy teologiese bydraes word hoofsaaklik in die Hervormde Teologiese Studies aangetref en ’n huldigingsbundel (60/3) is aan hom opgedra.

Breytenbach het hom veral as kerkleier onderskei. Hy het in etlike rade en komitees ge­dien, onder andere die Kom­missie van die Algemene Kerkvergadering (later ook as ondervoorsitter), die Raad vir Bybelvertaling, die Tussenkerklike Kom­missie en die Psalms- en Gesangebery­mings­kom­missies. Hy het ’n belang­rike rol gespeel in die totstandkoming van die nuwe Kerkorde van sy kerk en was veral verantwoordelik vir die verstaan van die dienskneggestalte van die ampte.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar