BOTMAN, HAYMAN RUSSEL (RUSSEL)

BOTMAN, HAYMAN RUSSEL (RUSSEL) (1953–2014) was die seun van eerw Karel en mev Mavis Botman. Hy het van Kliptown in Johannesburg gekom, en aan die Univer­siteit Wes-Kaapland (UWK) studeer waar hy BA, BTh, Lisen­siaat Teologie, MTh (cum laude) en DTh (1994) verwerf het.

Van 1982 tot 1993 was hy leraar van die NG Sendingkerk* (NGSK) in Wyn­berg en in 1990 is hy verkies tot assessor (ondervoorsitter) van dié kerk se algemene sinode. In 1990 was hy een van die afgevaardigdes van die NGSK na die Rustenburgberaad* waar hy en sy mede-afgevaardigdes van die NGSK en die NG Kerk in Afrika* nie die NG Kerk* se belydenis oor apartheid* wou aanvaar nie. Hy word in 1994 senior dosent en later medeprofessor in praktiese teologie* aan die UWK. In 2000 word hy professor aan die Universiteit Stellenbosch (US). Van 1990 tot 1998 was hy president van die Suider-Afrikaanse Bond van Gerefor­meerde Kerke*. In 2002 stig hy die Beyers Naudé-sentrum vir Openbare Teologie by die US, en dien tot 2007 as pre­si­dent van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke*. Hy was in April 1997 medevoorsitter van die eerste gekombineerde konsultasie van die Wêreldraad van Kerke*, die Luther­se Wêreldfederasie en die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke* oor menseregte* en die teologiese grondslag daarvan in Ge­nève, Switserland.

Vanaf 2002 was Botman vise-rektor (onderrig) aan die US, en hy word in 2007 die eerste bruin rektor van US – ook die eerste teoloog wat in dié pos verkies is. By sy inhuldiging as rektor op 11 April 2007 het hy onder meer verklaar: “Die fase waarin ek as rektor die leiding neem, neem ons na die implementering van selfvernuwing. Vir diegene wat die hoop verloor het, moet hierdie inhuldiging verklaar dat die universiteit vir hulle, spesiaal vir hulle, ’n pedagogiese instrument van hoop wil word. Dit is die idee waarvoor Stellenbosch voortaan bekend wil staan – ’n sentrum van Hoop vir Afrika”. Botman het die pedagogie van hoop as uitgangspunt geneem vir sy visie om die US as ’n onbetwiste nasionale bate te vestig: ’n US wat vir alle Suid-Afrikaners toeganklik sal wees, “sowel vir die plaasboer se kind as vir die plaaswerker se kind.” Die wyse waarop transformasie in sy anderhalwe termyn as rektor aan die US bedryf is – en die posisie van Afrikaans wat as akademiese onderrig- en navorsingstaal aan die US al hoe meer in die gedrang gekom het – het egter tot omstredenheid gelei.

Botman is op 27/28 Junie 2014 skielik in sy slaap aan ’n hartaanval oorlede. “Prof Russel Botman het geglo aan die krag van dialoog eerder as afbrekende konfrontasie. Hy was ’n beskeie leier met ’n sagte stem. Hy was ’n positiewe bouer,” het Die Burger ná sy dood in ’n hoofartikel geskryf (30 Junie 2014).

Botman was ’n Campbell-beurshouer van die Columbia Theological Seminary (Atlan­ta, VSA) en ook ’n beurshouer van die Center for Theological Inquiry (Princeton, VSA). In 2013 het hy die Abraham Kuyper-prys van die Theological Seminary, Princeton, VSA, ontvang en hy sou in Julie 2014 na Skotland reis om ’n eredoktorsgraad van die Universiteit van Aberdeen te ontvang.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar