BOSMAN, HERMANUS STEPHANUS

BOSMAN, HERMANUS STEPHANUS (1848–1933) het op vierjarige ouderdom saam met sy ouers na Potchefstroom verhuis. Die besoekende Andrew Murray*2 het later jare hier onder die indruk van Bosman se teologiese potensiaal gekom en hy het agt jaar lank op Worcester en daarna in Kaapstad by die Murrays ingewoon en met behulp van die Murrayfonds gestudeer. Ná die voltooiing van sy teologiese studie op Stellenbosch en ’n oorsese studiereis, aanvaar Bosman ’n beroep na die Neder­duitsch Hervormde Kerk* in Pretoria.

Bosman was van 1876 tot 1926 leraar van dié gemeente. Die bekende kerkgebou in die neo-Renaissance-styl – in die volks­mond dekades lank as die Bosmanstraat-kerk bekend – is in 1904 voltooi. Hy was waarnemende superintendent van Onder­wys van 1879 tot 1881, stigter van die Pros­pect-seminarie (die latere Ebenhaeser-kos­huis), en saam met sy vrou in 1904 betrokke by die stigting van die Christelik-Nasionale Onderwys-skool (CNO-skool), Eendracht. Hy het hom vir Afrikaanse* taalregte in die onderwys beywer en meegewerk tot die stigting van die Sonop-manskoshuis aan die Universiteit van Pretoria.

Bosman was een van die groot voorstanders vir kerkvereniging tussen die Nederduitsch Hervormde Kerk* en die NG Kerk*. Die verenigingspogings het in 1885 gelei tot die totstandkoming van die Nederduitsch Hervormde of Gerefor­meerde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Repu­bliek. Die Transvaalse NG Kerk het tot 1957 as die “Nederduitse Hervormde of Gerefor­meerde Kerk” bekend gestaan. Bosman was in 1882 stigter van die kerkblad De Ver­eeniging en tot 1897 redakteur daarvan.

Bosman was in 1909 en 1923 voorsitter van die Federale Raad van Kerke wat in 1907 tot stand gekom het. Hy het in 1920 ’n eredoktorsgraad van die Universiteit van Suid-Afrika ontvang. Sy vrou, Aletta, was in 1905 eerste presidente van die Transvaalse Sendingvereniging.

Vir verdere lees: WJ de Kock en DW Kru­ger 19862. Suid-Afrikaanse biografiese woor­deboek, deel 1. Pretoria; RGN. FGM du Toit 1954. Eeufeesgedenkboek van die gemeente Pretoria, 1854–1954. Pretoria: Kerkraad van die Ned Herv of Geref gemeente Pretoria.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar