BOSCH, DAVID JACOBUS

BOSCH, DAVID JACOBUS (1919–1992) word allerweë erken as die mees in­vloed­ryke Suid-Afrikaanse missioloog (sendingkundige) van die 20ste eeu. Hy het gra­de verwerf aan die universiteite van Pre­to­ria (BA, BD), Suid-Afrika (MA) en Basel (DTh Nuwe Testa­ment, 1957), en sy bedieningservaring was in die Oos-Kaap (voormalige Tran­skei) op die Madwaleni-sendingstasie en later as dosent aan die Decoligny-Teologiese Skool naby Mthatha waar predikante vir die NG Kerk in Afrika* opgelei is. In 1971 is hy aangestel as professor in missiologie (sendingwetenskap*) aan Unisa waar hy gewerk het tot met sy tragiese dood in ’n motorongeluk. Bosch het missiologie in Suid-Afrika help vestig as ’n gerespekteerde akademiese dissipline, veral deur die stig­ting van die Suider-Afrikaanse Werkge­meenskap vir Sending­wetenskap (SAWS)* in 1968 en die akade­miese tydskrif Missio­nalia in 1973. Hy het as algemene sekretaris van SAWS en redakteur van Missionalia gedien tot sy dood.

Bosch se missiologie was dialogies en kontekstueel van aard. Temas waarmee hy geworstel het, was onder andere die verhouding tussen evangelisasie* en sending*, rassisme*, swart teologie*, versoening-met-geregtigheid*, die eenheid en algemeenheid van die kerk*, pasifisme* en ’n Bybelse* “fundering” van sending. Sy belangrikste publikasies was A Spirituality of the Road (1979), Heil vir die wêreld (Engelse verta­ling: Witness to the World, 1980) en sy magnum opus, Transforming Mission (1991) wat in 14 tale vertaal is en wêreldwyd gebruik word.

As ekumeniese figuur was hy ewe tuis in evangelikale* en ekumeniese* kringe. Hy het baie gedoen om begrip te kweek tussen mense aan verskillende kante van ’n konflik. Bosch het in die kringe van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke*, South African Christian Leadership Assembly (SACLA)*, National Initiative for Reconciliation (NIR) en die End Conscription Campaign (ECC), ’n groot bydrae gelewer. Hy en sy gesin het tot aan die einde van sy lewe lidmate van die NG Kerk* gebly, ten spyte van die feit dat hy dikwels skerp kritiek van die kerkleiding moes verduur en selde genooi is om vanaf NG Kerk-kansels te preek.

In April 2013 het Bosch, 21 jaar ná sy dood, die Orde van die Kremetart (silwer) (postuum) van pres Jacob Zuma* ontvang en is in die huldiging na hom verwys as “die teoloog met die grootste statuur wat Suid-Afrika tot nog toe gehad het”.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar