BOESAK, ALLAN AUBREY

BOESAK, ALLAN AUBREY (1946–) is op Kakamas gebore en het teologie* studeer aan die Teologiese Skool, Universiteit van Wes-Kaapland. Hy word predikant van die NG Sendingkerk*-gemeente Immanuel in die Paarl, en studeer daarna aan die Teologiese Skool in Kampen nadat hy ook ’n rukkie in 1973 by die Union Theological Seminary in New York was. Hy promoveer in 1976 in Kampen met ’n sosiaal-etiese studie, Farewell to Innocence, oor swart teologie* en Swart Mag binne die raamwerk van die bevrydingsteologie*.

Kort hierna word hy studenteleraar van die NG Sendinggemeente Bellville. Van hierdie preekstoel af het sy protesstem teen regering en kerk al hoe duideliker hoorbaar geword.

Boesak het in 1982 by die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke* ’n studiestuk oor apartheid* onder die titel “He made us all but …” voorgedra. Hy betoog dat apartheid ’n valse evangelie is, en dat die politieke situasie in Suid- Afrika ’n status confessionis* daarstel. Kort hierna het Boesak president van die Wêreldbond geword. Hy word ook moderator* (voorsitter) van die sinode* van die NG Sendingkerk wat die Belydenis van Belhar* aanvaar het, en ’n stigterslid van die United Democratic Front.

Sentraal tot Boesak se Skrifuitleg is dat die Skrif nie vanuit die oogpunt van die maghebbers geïnterpreteer moet word nie, maar vanuit die gesigspunt van uitgestote randfigure. Dié tema reflekteer in nagenoeg al sy publikasies: Die Vinger van God, Walking on Thorns, Comfort and Protest, Tenderness of Conscience, Running with Horses – Confessions of an Accidental Politician en Die vlug van Gods verbeel­ding, waarvoor hy die Andrew Murrayprys* in 2006 ontvang het.

Ná ’n kort tydperk in die amptelike politiek – en ANC-premierskandidaat en provinsiale minister in die Wes-Kaap – volg gevangenisstraf vir bedrog in die struggletyd. Hy het egter steeds volgehou dat hy onskuldig is. Hy kry later presidensiële kwytskelding, en keer terug na die kerklike bediening. Hy word in 2006 assessor (ondervoorsitter) van die Algemene Sinode van die Verenigende Gereformeerde Kerk* en ook moderator van die Kaap­landse sinode van dié kerk, en sorg in hier­die tyd vir ’n voorlopige deurbraak in die slepende her­enigingsproses in die familie van NG Kerke*. Hy dien hierna ’n kort tydjie as LPP van Cope in die Wes-Kaapse Wetgewer, word buitengewone professor aan die Teologiese Fakul­teit, Stellenbosch, en aan die Universiteit van die Vrystaat, en bring vanaf 2012 etlike jare in die VSA deur waar hy by verskeie universiteite betrokke is. Boesak het opgetree as adviserende redakteur van die Christelike Kernen­si­klopedie (CKE).

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar