BOANERGES

BOANERGES. Jakobus* en Johannes* het volgens Mark 3:17 hierdie bynaam (Boaner­ges = mans van die donder) vanweë hulle vurige geaardheid gekry. Dit is hulle wat wou keer dat iemand duiwels uitdryf (Mark 9:38). Hulle het ook gesê hulle kan die lydensbeker drink wat Jesus* gaan drink en met sy doop* gedoop word (Mark 10:35-39). Hulle wou vuur uit die hemel afroep om ’n Samaritaanse* dorp te verbrand (Luk 9:54). Saam met Petrus* het hulle alleen saam met Jesus verder ingegaan na Jaïrus se huis (Mark 5:37); hulle was saam met Hom op die berg van verheerliking (Mark 9:2), en het dieper saam met Hom ingegaan in Getsemane* (Mark 14:33).

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar