BINGLE, HENDRIK JOHANNES JACOB (HENNIE)

BINGLE, HENDRIK JOHANNES JACOB (HENNIE) (1910–2007) is op Co­les­berg gebore en het beide sy ouers verloor toe hy maar nege jaar oud was. Hy was eers onderwyser en van 1945 af dosent in die opvoedkunde aan die Potchefstroomse Universiteitskollege (PUK). Hy word ’n leidende figuur op die gebied van hoër onderwys, waarvoor hy in 1981 ’n eredoktorsgraad ontvang het. Met die selfstandigwording van die Potchefstroomse Univer­siteit vir Christelike Hoër Onderwys in 1951, speel hy ’n sleutelrol in die vestiging en uitbou van dié inrigting as volwaardige universiteit. Hy word rektor van die universiteit (1964–1977) en kanselier (1981–1990).

Onder sy rektorskap groei die universiteit getallegewys maar ook kwalitatief as lewensbeskoulike inrigting. So kom die Instituut vir die Bevordering van Calvinis­me (later genoem die Instituut vir Refor­matoriese Studies) deur sy toedoen tot stand. Hy tree ook op as voorsitter van die Afrikaanse Calvinistiese Beweging.

Ná sy aftrede vestig Bingle hom op sy plaas in die Lydenburg-Dullstroom-omge­wing en boer daar tot sy vrou, Anna, se dood in 1981. Daarna vestig hy hom in Centu­rion, waar hy ook sy handvaardigheid in diens van die koninkryk stel: hy maak die Gereformeerde Kerk Wierda­park se nagmaalstafel, stoele en doopvont.

Vir verdere lees: E van Eeden 2004. In u lig: Pukgeskiedenis van 1951–2004. Potchef­stroom: PU vir CHO.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar