BINDING

BINDING verwys na die sg binding deur die Bose*. Dit spruit uit die geloof deur sommige dat die Bose die mag het om mense in ’n sekere negatiewe toe­stand vas te bind. Die implikasie is dat ’n persoon wat ’n binding sou hê, nie in staat is tot verantwoordelike optrede nie. So word mense met verslawende gewoontes en wat hulle bv skuldig maak aan alkohol- en dwelmmisbruik, gesien as in die mag van die Bose. Behalwe verslawende gewoontes, is daar ook nog dinge soos woedeuitbarstings, onbeheerste seksu­ele drange en selfs geestesiektes soos de­pressie* en skisofrenie* wat as bindings be­skou word.

Die oorsaak vir die binding word ge­woonlik in die persoon se verlede gesoek. Daar word geglo dat, indien iemand uit ’n vorige geslag met vorms van toordery*, goëlery* of enige ander heidense praktyk te maak gehad het, ’n binding iewers in die nageslag kan manifesteer.

Een of ander vorm van eksorsisme (exorcism) word voorgeskryf en dit word gesien as ’n gespesialiseerde vorm van pastorale beraad. Dit gaan gepaard met handop­legging* en gebed* en daar word ook dikwels van die persoon met die binding verwag om voorwerpe in sy/haar onmiddellike omgewing wat verband hou met die heidendom of heidense godsdienste, te iden­tifiseer en te vernietig.

In hoofstroom-teologiese kringe is daar meestal ernstige bedenkings oor die geloof aan bindings en die praktyke van bevry­ding. Die Bose word in hierdie kringe nie gesien as ’n anti-God wat gelykwaardig en selfs sterker as God is nie. Daar word uitgegaan van die oorwinning in Christus* en gestaan op ’n teks soos Kol 2:15.

 

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar