BETUEL

BETUEL is die naam van ’n plek en ’n persoon:

  1. ‑Dit is een van die dorpe waar die seuns van Simeon* en hulle nageslagte gewoon het totdat Dawid* koning geword het (1 Kron 4:30-31).
  2. ‑Dit is die seun van Nahor*, die broer van Abraham* (Gen 22:22-23). Hy was die pa van Laban* en Rebekka*. Gen 25:20 iden­tifiseer hom as ’n Arameër* uit Paddan-Aram*.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar