BET-SEMES

BET-SEMES. Verskillende plekke dra hierdie naam.

  1. ‑Die stad in die stamgebied van Dan*, Ir-Semes (Jos 19:41). Die ark*2 van die verbond* het in Bet-Semes geland nadat die Filistyne* dit teruggestuur het na Israel* toe (1 Sam 6:12-15).
  2. ‑’n Dorp naby die grens tussen Naftali* en Issaskar* (Jos 19:22).
  3. ‑’n Dorp in die stamgebied van Naftali (Jos 19:38).
  4. ‑Dit is ook die Hebreeuse* naam vir die Egiptiese* stad On (Jer 43:13).

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar