BESPRINKELING

BESPRINKELING. Daar is twee maniere waarop Christene die doop* bedien: deur besprinkeling en deur onderdompeling*. Terwyl die woord “onderdompeling” nie in die Bybel* voorkom nie, kom besprinkeling wel twee keer voor in verbande wat waar­skynlik na die doop verwys (1 Pet 1:2; Heb 10:22 – Grieks* en 1933/1953-Afrikaanse Vertaling). Besprinkeling was die bekende reinigingsmetode van die Ou Testament* (Lev 16:14-19). Getuienis uit die Vroeë Kerk* dui daarop dat daar met baie water besprinkel is, wat verklaar waarom daar na die doop as ’n “bad” en “was” verwys kan word (Heb 10:22; Tit 3:5 – Grieks). Maar daar is baie Christene wat oortuig is dat die doop deur onderdompeling bedien is. In die Nuwe Testament* word die metode/manier van doop egter nooit beklemtoon nie.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar