BESONDERE OPENBARING

BESONDERE OPENBARING. Gereformeerdes* aanvaar dat God Homself aan die een kant deur sy werke in die wêreld openbaar – dit is sy algemene openbaring* – en aan die ander kant deur sy Woord* – dit is sy besondere openbaring. Op grond van die algemene openbaring sal niemand hom-/haarself kan verontskuldig vir sy of haar ongeloof nie, maar om tot ware kennis van God te kom, is ’n mens ten volle afhanklik van die besondere openba­ring wat net deur middel van God se Woord tot die mensdom kom. Daar is groot eenstemmigheid onder Protestants*-gereformeerde teoloë dat Jesus* Christus*, die mensgeworde Woord, sentraal staan in die besondere openbaring. Daarom kan daar ook na die Seun van God verwys word as die Openbaringsmiddelaar. As ewige Woord van God (Joh 1:1) het Hy God van die begin af aan mense bekend gemaak. Die besondere openbaring loop dus soos ’n goue draad deur die hele geskiedenis van die mensdom. Dit is deur Adam* in die paradys* gehoor toe God hom ná die sondeval opgesoek het, en dit sal gehoor word wanneer die verskyning van Christus teen die einde aangekondig word. Dit is sy Woord wat in die tyd van die Ou Testament* tot mense gekom het deur die profete*; wat tydens die aardse lewe van Jesus deur Homself verkondig is; wat die boodskap van die apostels* aan die Vroeë Kerk* was; wat onder inspirasie van die Heilige Gees* op skrif gestel is; en wat nog steeds as verkondigde Woord in die wêreld gehoor word. Nadat God se besondere openbaring ’n hoogtepunt bereik het in die persoon en werk van Jesus Christus, het die tyd aangebreek om dit alles in een Boek saam te bring. Uiteindelik is alles wat God onder inspirasie van die Heilige Gees deur mense op skrif laat stel het, saamgevat in wat ons vandag as die Bybel* ken. Alhoewel dit so is dat God deur die loop van die geskiedenis veel meer geopenbaar het as wat vandag in die Bybel opgeteken staan, is dit die gereformeerde oortuiging dat die Bybel as Heilige Skrif* die duidelike, genoegsame, gesagvolle en noodsaaklike gestalte van God se besondere openbaring aan die mensdom is.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar