BEREKJA

BEREKJA. Verskeie persone in die Ou Testament* dra hierdie naam.

  1. ‑Die vyfde seun van Serubbabel*, een van Dawid* se na-eksiliese nasate (1 Kron 3:20).
  2. ‑Die pa van die Levitiese* musikant, Asaf* (1 Kron 6:39).
  3. ‑Die seun van Asa*, een van die eerste mense wat uit die ballingskap* teruggekeer het (1 Kron 9:16).
  4. ‑’n Poortwagter by die verbondsark* in die tyd van Dawid (1 Kron 15:23).
  5. ‑’n Leier van die Efraimiete* (2 Kron 28:12).
  6. ‑’n Seun van Mesesabel (Neh 3:4).
  7. ‑Die profeet Sagaria* se pa (Sag 1:1).

 

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar