BENZ, ERNST WILHELM

BENZ, ERNST WILHELM (1907–1978) kan in baie opsigte as die moderne Europese vader van ekumeniese* kerkge­skied­beoefening en kerkgeskiedskrywing (Kyk by: Kerkgeskiedenis) beskou word. Sy publikasie, Kirchenge­schichte in Oekumenischer Sicht, wat in 1961 verskyn het, het die weg berei vir hierdie nuwe benadering waaraan daar ’n groot behoefte was. Tot in daardie stadium is kerkgeskiedskrywing dikwels gekenmerk deur die denominasionele en konfessionele benadering, en die moontlikheid van ’n ruimer visie op die geskiedenis het selde aan die orde gekom. ’n Saak wat Benz dui­delik in sy ywer vir hierdie nuwe benade­ring beklemtoon het, was dat ekumeniese oftewel kaleidoskopiese en inklu­siewe kerk- en sendinggeskiedskrywing nooit die boustene van denominasionele en konfessionele kerkgeskiedskrywing uitgesluit het nie. Langs hierdie weg het Benz ’n groot en belangrike bydrae tot die vernuwing van die kerkhistoriese wetenskap in die 20ste eeu gelewer.

Kommentaar

Ons wil graag van jou hoor ... gee jou kommentaar

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Sidebar